Ultrazvuk v 30.-32. týždni

30. - 32. týždeň tehotnosti

Ide o optimálnu fázu tehotenstva, kedy je potrebné vykonať ďalšie vyšetrenie plodu. Vyšetrenie nadväzuje na predchádzajúce vyšetrenia v prvom a druhom trimestri, no samozrejme sa dá vykonať aj u tehotných, ktoré ich neabsolvovali. Obvyklá dĺžka vyšetrenia je 10-15 minút.

Vyšetrenie slúži na:

Aké merania sa vykonávajú?

Počas vyšetrenia sa meria šírka hlavičky, obvod hlavičky, obvod bruška a dĺžka stehennej kosti. Namerané hodnoty sa automaticky vyhodnocujú ultrazvukom oproti normálnym hodnotám pre daný gestačný vek plodu. Uvedené porovnania sa vyhodnocujú v prehľadnej tabuľke.

Ďalšou časťou vyšetrenia je meranie rýchlosti prúdenia krvi cez niektoré cievy plodu (dopplerovské vyšetrenia). Merania sa bežne vykonávajú iba na cievach pupočníka. V našom centre však vyšetrujeme plod komplexne, preto vykonávame merania aj na cieve mozgu na 5tich miestach na srdci a v cieve v pečeni plodu. Týmto získavame komplexnú informáciu o stave plodu a funkcii placenty. Týmto vyšetrením dokážeme s veľkým predstihom odhaliť aj diskrétne poruchy vo fetálnej cirkulácií (v narušenej činnosti placenty) a vieme včas zasiahnuť a zlepšiť výživu plodu (podávanie magnézia, nízkomolekulárnych heparínov, infúzna liečba a podobne).

Čo znamená zaostávanie rastu pre moje dieťa?

Určité percento plodov, ktoré sú menšie ako by mali byť vzhľadom k danému týždňu tehotnosti (SGA-small for gestational age), je zdravé, ale niektoré potrebujú ďalšie ultrazvukové vyšetrenia (meranie veľkosti, množstva plodovej vody a dopplerovské vyšetrenia), aby sa zistilo, či rastú primerane. Medzi dvoma meraniami je potrebné dodržať dvojtýždňový odstup.

Aké sú príčiny zaostávania rastu?

Niektoré z nasledujúcich príčin môžu spôsobiť zaostávanie v raste plodu (IUGR):

  • Vysoký krvný tlak tehotnej.
  • Nedostatočnosť placenty, kedy placenta zlyháva v zásobovaní primeranej výživy pre vyvíjajúci sa plod.
  • Viacplodová tehotnosť – postihovať môže jeden alebo obidva plody.
  • Infekcia matky, napr. cytomegalovírusová infekcia a pod.
  • Abnormality plodu - niektoré sú spojené so spomalením rastu plodu.
  • Fajčenie, alkohol, drogová závislosť a tiež užívanie niektorých nevhodných liekov .
  • Nedostatočná výživa tehotnej.
Meranie ukázalo, že dieťa je veľké, čo to znamená?

Ak sa ultrazvukovým meraním veľkosti plodu preukáže, že je väčšie pre daný týždeň tehotnosti (LGA-large for gestational age), vo väčšine prípadov to znamená, že je dobre vyživované. Deti bývajú úplne v poriadku aj po pôrode. Zriedkavo býva príčinou nadmerného rastu genetický syndróm plodu alebo diabetes (cukrovka) tehotnej.

Galéria ultrazvuku tretieho trimestra