1. Vyšetrenie panvovej anatómie

Na vyšetrenie pánovej anatómie sa používa brušná ultrazvuková sonda, no podstatne kvalitnejšie zobrazenie orgánov poskytuje vysokofrekvenčná vaginálna sonda.

Pri vyšetrení orgánov malej panvy postupujeme systematicky od krčka a tela maternice, cez vyšetrenie sliznice maternice. Hodnotíme obidva vaječníky a okolité črevné kľučky, močový mechúr a panvové lymfatické uzliny.

Ultrazvukové nálezy sa menia v závislosti od veku pacientky a hormonálneho stavu ženy, čo je potrebné zohľadniť pri interpretácii nálezu.

Ultrazvuk je veľmi presná metóda v zobrazení fyziologických, ale aj patologických procesov v malej panve. Diagnostická presnosť sa naďalej zvyšuje s technickým vývojom a zdokonaľovaním ultrazvukového vybavenia. V bežnej gynekologickej praxi nie je vždy možné mať špičkové ultrazvukové prístroje s možnosťou citlivého 3D a 4D zobrazenia či kvalitného dopplerovského vyšetrenia cievneho zásobenia orgánov.

Naše expertné ultrasonografické pracovisko vybavené dvoma najmodernejšími high-endovými prístrojmi poskytuje superkonziliárne služby v celom spektre gynekologickej ultrasonografickej diagnostiky.

3D zobrazenie maternice, normálny tvar plášťa aj dutiny maternice

Obrázok č. 1. 3D zobrazenie maternice, normálny tvar plášťa aj dutiny maternice

Normálny tvar maternice

Obrázok č. 2. Normálny tvar maternice

Herlyn-Werner-Wunderlich syndróm - Zdvojená maternica, krček maternice a pošva /druhá končí slepo/

Obrázok č. 3. Herlyn-Werner-Wunderlich syndróm - Zdvojená maternica, krček maternice a pošva /druhá končí slepo/

Diagnostika a klasifikácia myómov

Obrázok č. 4. Diagnostika a klasifikácia myómov

Diagnostika a klasifikácia myómov

Obrázok č. 5. Diagnostika a klasifikácia myómov

Diagnostika a klasifikácia myómov

Obrázok č. 6. Diagnostika a klasifikácia myómov

Endometrióza ovária

Obrázok č. 7. Endometrióza ovária

DIF. DG Endometrióza ovária

Obrázok č. 8. DIF. DG Endometrióza ovária

Kontrola správnej polohy trauterinného telieska

Obrázok č. 9. Kontrola správnej polohy trauterinného telieska

Kontrola správnej polohy trauterinného telieska

Obrázok č. 10. Kontrola správnej polohy trauterinného telieska

Syndróm polycistických vaječníkov

Obrázok č. 11. Syndróm polycistických vaječníkov

Zhubný nádor mechúra

Obrázok č. 12. Zhubný nádor mechúra

Nepravidelný povrch mechúra pri zápale močového mechúra

Obrázok č. 13. Nepravidelný povrch mechúra pri zápale močového mechúra

Divertikulóza močového mechúra

Obrázok č. 14. Divertikulóza močového mechúra

Nález karcinómu hrubého čreva zistený pri gynekologickom USG

Obrázok č. 15. Nález karcinómu hrubého čreva zistený pri gynekologickom USG

Nález potvrdený pri kolonoskópii

Obrázok č. 16. Nález potvrdený pri kolonoskópii

2. Ultrazvuková diagnostika priechodnosti vajíčkovodov / HyCoSy/

Predmetná diagnostika je krátky ambulantný výkon, ktorým sa zisťuje, či sú vajíčkovody priechodné alebo blokované.

Na tento výkon si pacientku objednávame na odporúčanie centier asistovanej reprodukcie alebo privátnych gynekológov, no aj na základe vlastného rozhodnutia pacientok. Podmienkou úspešného vyšetrenia je načasovanie výkonu na prvé dni po skončení menštruácie, najneskôr do 10. dňa od začiatku menštruácie. Nevyhnutnosťou sú negatívne výtery z pošvy a krčka maternice na sexuálne prenosné ochorenia, aby sme predišli ich šíreniu do dutiny maternice a vajíčkovodov.

Na začiatku výkonu vykonávame podrobné vyšetrenie maternice a vajíčkovodov pomocou klasického a 3D ultrazvuku. Následne vložíme do krčka maternice tenký plastový katéter, cez ktorý pomaly aplikujeme špeciálnu kontrastnú penu pod kontinuálnou usg kontrolou. Ultrazvuková kontrastná pena umožňuje monitorovať priechodnosť oboch vajíčkovodov 2D aj 3D ultrazvukom.

Maternica na začiatku vyšetrenia HyCoSy.

Obrázok č. 1. Maternica na začiatku vyšetrenia HyCoSy.

Dutina maternice je vyplnená kontrastnou penou.

Obrázok č. 2. Dutina maternice je vyplnená kontrastnou penou.

Kontrastná pena preniká cez dutinu maternice do vajíčkovodov (biele šípky) a preniká po celej dĺžke vajíčkovodu (modré šípky).

Obrázok č. 3. Kontrastná pena preniká cez dutinu maternice do vajíčkovodov (biele šípky) a preniká po celej dĺžke vajíčkovodu (modré šípky).

Modrá šípka ukazuje na koniec vajíčkovodu, kde kontrastná pena vyteká do dutiny brušnej (červené šípky)- dôkaz priechodnosti vajíčkovodu. Žltou farbou označený vaječník.

Obrázok č. 4. Modrá šípka ukazuje na koniec vajíčkovodu, kde kontrastná pena vyteká do dutiny brušnej (červené šípky)- dôkaz priechodnosti vajíčkovodu. Žltou farbou označený vaječník.

Video č. 1. HyCoSy - vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov.

Video č. 2. HyCoSy - vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov.

Video č. 3. HyCoSy - vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov.

3. 3D vyšetrenie dutiny maternice/3D sonohysterografia/

Ide o ambulantné ultrazvukové vyšetrenie, pri ktorom sa do dutiny maternice zavedie pomocou katétra špeciálny ultrazvukový kontrastný gél a následne sa 3D ultrazvukom zobrazí dutina maternice ako pri endoskopickom vyšetrení.

Uvedené vyšetrenie má oproti podobným vyšetreniam viacero výhod. Na rozdiel od hysterosalpingografie nie je pacientka zaťažená RTG žiarením. Oproti hysteroskopii, ktorou sa operatér pozerá do dutiny maternice, naše vyšetrenie nevyžaduje celkovú anestézu a odpadajú aj komplikácie zo strany podávaných liekov a možné krvácanie pri operačnom výkone.

Na 3D vyšetrenie dutiny maternice sú odosielané pacientky s nasledujúcimi ochoreniami:

Spektrum vrodených vývojových chýb maternice

Obrázok č. 1. Spektrum vrodených vývojových chýb maternice

Diagnostika polypov

Obrázok č. 2. Diagnostika polypov.

3D - Polypóza endometria

Obrázok č. 3. 3D - Polypóza endometria

Polyp vyplňujúci dutinu maternice /zvýraznený červenou farbou/ farebným dopplerom zobrazená zásobná cieva polypu /modrá farba/.

Obrázok č. 4. Polyp vyplňujúci dutinu maternice /zvýraznený červenou farbou/ farebným dopplerom zobrazená zásobná cieva polypu /modrá farba/.

Sonohysterografia

Obrázok č. 5. Sonohysterografia

Galéria gynekologického ultrazvuku