Morfologický (genetický) ultrazvuk v 18.-20. týždni

18. - 22. týždeň tehotnosti

Je optimálna fáza tehotenstva , kedy je možné vykonať podrobné vyšetrenie plodu . Vyšetrenie nadväzuje na vyšetrenie plodu v prvom trimestri, no samozrejme sa dá vykonať aj u tehotných , ktoré ho neabsolvovali. Okolo 20. týždňa tehotnosti vyšetrujeme z viacerých dôvodov. V uvedenom čase bývajú optimálne akustické podmienky na vyšetrenie dané pomerom veľkosti tela plodu a primerane veľkým množstvom plodovej vody / jej prítomnosť umožňuje z fyzikálneho hľadiska plod vyšetriť/. Orgány plodu sú embryologicky vyvinuté / aj väčšina chýb na orgánoch/, preto je možné väčšinu štrukturálnych chýb na orgánoch odhaliť.

Čítať viac:
Ako sa vyšetrenie vykonáva? Je bezpečné?

Pred vyšetrením je vhodné, aby ste vypili väčšie množstvo tekutín oproti obvyklému pitnému režimu /aspoň 1 liter/, výrazne tým zlepšíte akustické podmienky na vyšetrenie / „kvalitnejší obraz“ /. Pred samotným vyšetrením je potrebné mať prázdny močový mechúr. Vyšetrujeme ultrazvukovou sondou cez bruško, no v niektorých prípadoch potrebujeme plod dovyšetriť aj vaginálnou sondou. Obidva druhy vyšetrenia sú pre plod aj matku bezpečné. Dĺžka vyšetrenia nepresahuje 20 minút vrátane konzultácie. V našom centre samozrejme vítame aj vašich najbližších s ktorými chcete stráviť spoločný čas pri vyšetrení.

Čo sa zisťuje pri morfologickom (genetickom) ultrazvuku?

Počas vyšetrenia kontrolujeme plod kompletne od hlavy po päty podľa medzinárodných štandardov. Nad rámec povinných vyšetrení vykonávame detailné vyšetrenie srdca plodu, pri ktorom naplno využívame potenciál ultramoderných 3D/4D usg prístrojov. Pri vyšetrení srdca preto používame všetky dostupné testovania morfológie ako aj funkcie srdca / farebné mapovanie, pulzný doppler, tkanivový doppler, STIC 4D srdca a pod./. Na rozdiel od rutinných morfologických 2D vyšetrení realizujeme u každého plodu aj 3D vyšetrenie mozgu s použitím tomografického ultrazvukového zobrazenia pri ktorom je mozog plodu vyšetrený v 0,5 mm rezoch v troch na seba kolmých rovinách podobne ako je to pri magnetickej rezonancií či CT- samozrejme pri tomto vyšetrení nejde o rentgenové, ale ultrasonografické vyšetrenie. Nie je teda nebezpečné ani pre matku ani pre plod.

Pri vyšetrení mozgu a srdca využívame najmodernejšie 3D a 4D ultrazvuky súčasnosti.
Je možné určiť pohlavie plodu?
Ak si to želáte, radi vám povieme pohlavie vášho bábätka
Čo to znamená rekalkulácia rizika?

Pri hodnotení niektorých orgánov nájdeme aj niektoré anatomicky prípustné odchýlky /MINOR MARKERY/ vo vývoji napr. rozšírenie odvodných ciest obličiek, cysty v plexus chorioideus/spleť ciev ktorá v mozgu vytvára mozgovomiechový mok/ či napr. skrátenie nosových kosí. Tieto nálezy sa bežne vyskytujú u kompletne zdravých plodov no o niečo častejšie u detí s chromozómovými abnormalitami. V takýchto prípadoch pristupujeme k prehodnoteniu doterajších výsledkov biochemických testov /kombinovaný test, triple test/, ktoré boli u pacientok vykonané ako skríning vrodených chýb.

Na prehodnotenie používame sofistikovaný počítačový program, ktorého licenciu máme zakúpenú z USA. Softvér má skratku AAURA a umožňuje po ultrazvukovom vyšetrení riziko rekalkulovať, t.j spresniť riziko, ktoré bolo dovtedy vypočítané len na základe biochemického vyšetrenia /triple test/, alebo na základe kombinovaného testu. Každý z minor markerov má inú závažnosť, ktorá sa dá matematiticky vyjadriť a teda sa každé riziko dá prepočítať. Ak u pacientky, ktorá má výsledok predchádzajúcich testov pozitívny u jej plodu nenájde žiadna anatomická odchýlka, softvér riziko zníži. Naopak ak boli predošlé testy negatívne a nájdeme anatomické odchýlky alebo aj vrodené chyby na orgánoch riziko sa zvýši.

AAURA skórovací systém je špičková objektívna a osvedčená metóda pomocou ktorej sme v našom centre zásadným spôsobom znížili počet odberov plodovej vody až o 60 %. Nahradili sme tak už pred 10 rokmi doteraz platné legislatívne doporučenie o tzv. vekovej indikácií na odber plodovej vody, podľa ktorej by mala podstúpiť /na dobrovoľnej báze/ odber plodovej vody každá tehotná žena ktorá má v čase pôrodu viac ako 35 rokov.

AAURA skórovací systém využívame u každej tehotnej, pričom záchytnosť Downovho syndrómu v našom centre dlhodobo vykazujeme na úrovni 98-99 %.

Ak je to potrebné vykonáme odber plodovej vody pod kontrolou ultrazvuku
Prepočítané riziko je vysoké, čo ďalej?

Ak po skončení ultrazvukového vyšetrenia je riziko pre chromozómové ochorenia vysoké, alebo bola zistená vrodená chyba na niektorom orgáne nasleduje podrobná konzultácia. Prvým krokom je tzv. second opinion, kontrola ďalším skúseným sonografistom z nášho centra. Ak sa nález opakovane potvrdí nasleduje konzultácia na pracovisku genetiky, ktoré zvyčajne odporúča odber plodovej vody, ktorý realizujeme v našom centre. Ak je to potrebné pacientky odosielame na ďalšie konzultácie k detským lekárom špecialistom /kardiológ, nefrológ, neurochirurg a podobne.

Galéria ultrazvuku druhého trimestra