Aprílový sonografický kurz v príjemnom prostredí Liptova

8. decembra 2023

sono-kurz

Vzdelávanie je kľúčom k úspechu. V lekárskej praxi môže prístup lekára k sebavzdelávaniu ovplyvniť zdravie pacienta, preto je dôležité neustále si rozširovať obzory a zdieľať s kolegami najnovšie poznatky z oblasti medicíny.  

Pravidelne preto organizujeme kurz zameraný na DIAGNOSTIKU VRODENÝCH VÝVOJOVÝCH CHÝB V PRVOM A DRUHOM TRIMESTRI pod vedením prof. MUDr. Róberta DANKOVČÍKA, PhD., MPH, na ktorom účastníci získajú znalosti od základov až po veľmi pokročilé techniky, komplexné diagnostické postupy a metódy vrátane 3D a 4D ultrazvuku. 

Program pozostáva z prednáškových blokov, tréningov na pacientkach a live prezentácií našich expertov. S touto formou vzdelávania máme 15-ročné skúsenosti, preto veríme, že kurz bude mať pre všetkých účastníkov vysokú edukačnú hodnotu a poskytne pôdu na podnetnú odbornú komunikáciu.  

Tento rok sme sa ho rozhodli uskutočniť v Hoteli Chopok, ktorý sa nachádza v Nízkych Tatrách v Demänovskej doline, v termíne od 11. – 14. 4. 2024. Dúfame, že vďaka čarovnému prostrediu Liptova či relaxačnej zóne hotela naberie váš zážitok z kurzu nový rozmer a popri vzdelávaní si aj trochu oddýchnete. 

Po oficiálnom programe na vás čaká aj tohtoročná novinka v podobe stretnutia s expertmi, ktoré sa budú niesť v neformálnom duchu.